fbpx
Innowacyjna produkcja pasz

Stacja dozowania worków Big Bag w FaMix50

Wyposażone są w zbiornik zasobowy o zróżnicowanej pojemności oraz uchwyt do mocowania big-baga. Pod zbiornikiem zasobowym zamontowana jest zasuwa płytowa z napędem elektrycznym. Cała stacja załadunku posadowiona jest na stalowej konstrukcji wsporczej na płozach lub na kółkach umożliwiających swobodne jej przemieszczanie.

Stacje rozładunku big-bagów służą do rozładowywania materiałów sypkich lub kawałkowych z worków big–bag. Wyposażone są w uchwyt do mocowania biga-baga, zbiornik zasobowy oraz dozownik . W połączeniu z dozownikiem wieloślimakowym można opróżniać i dozować materiały sypkie o szybkim lub wolnym przepływie

 

Stacja dozowania z worka Big Bag 2 miejsca na Big Bag. 2 bramki dozujące (pneumatyczne). podnośnik dla każdego stanowiska Big Bag.