fbpx
Innowacyjna produkcja pasz

Przedni zbiornik w FaMix50

Linia jest szybka w montażu, gotowa do użycia i starannie przetestowana, aby zapewnić niezawodne, sterowane przez układy logiczne dozowanie, rozdrabnianie i mieszanie surowców. Ponieważ linia może działać samodzielnie, obsługa mieszalni nie wymaga udziału siły roboczej.

Budowa poszczególnych sekcji pojemnika redukuje do minimum ryzyko dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń. Specjalne wykończenie wewnętrznych ścian mieszalnika zmniejsza osadzanie się resztek poprzednich szarż.

Winda dla surowców Silnik 2.2 kW. Luk antywybuchowy w windzie. Kubełki S100. Pasek EP250
Przedni zbiornik na 400L

Górny ogranicznik 1 szt.