fbpx

Próchnica – czarne złoto. BioCalc Humi+

Bardzo wiele, szczególnie w ostatnim czasie mówi się o biologizacji środowiska glebowego jednak konkretnie z czym się to wiąże i jakie korzyści ma to przynieść? A chodzi o tworzenie próchnicy, a przynajmniej warunków aby nam jej nie ubywało.

Kilka najistotniejszych faktów które warto wiedzieć:

  1. Zawartość próchnicy w glebie na terenie Polski od momentu stosowania nawozów mineralnych do dzisiaj (czyli ok 70 lat) spadła ze średniej 3-3,5% do 1,6-1,9%
  2. Próchnica działa jak gąbka – pojemność wodna to 4 krotność masy własnej (każdy dodatkowy % próchnicy to ok 160 ton wody/ha)
  3. 800 razy większa zdolność gromadzenia składników pokarmowych w porównaniu do np. cząstek ilastych
  4. Struktura gleby – nie ma mowy o prawidłowej (gruzełkowatej) strukturze bez życia biologicznego (grzybów, bakterii, dżdżownic etc.) Z tym również wiąże się pogłębiający problem erozji np. wodnej.

Pogłębiający się deficyt materii organicznej (a przede wszystkim próchnicy) sprawia, iż spada efektywność stosowanych nawozów mineralnych oraz zmniejsza się odporności roślin na szczególnie odczuwalne w ostatnim czasie susze.

Nie istnieje złoty środek, który w krótkim czasie rozwiązałby wszystkie problemy jednak od czegoś trzeba zacząć. A najlepiej zacząć od podstaw.

Aby nastąpił proces humifikacji (tworzenia próchnicy) oprócz dostarczenia materii organicznej niezbędne jest właściwe pH gleby. Chodzi o dogodne warunki dla działania grzybów oraz bakterii, które w głównej mierze odpowiadają za ten proces. Jeżeli o to nie zadbamy większość materii organicznej ulegnie mineralizacji i niewiele z tego zostanie.

Ostatnio zrobił się bardzo popularny temat bakterii glebowych – szczególnie z rodzaju azotobacter i słusznie ponieważ te organizmy są w stanie wyprodukować dla nas ok 30kg „darmowego” azotu rocznie ale tylko wtedy, kiedy pH gleby będzie na poziomie 6-7,5. Przy nieuregulowanym pH pola stosowanie preparatów tego typu traci sens.

Wśród wielu produktów regulujących pH gleby dostępnych na rynku warto wyróżnić te stworzone na bazie najmłodszego geologicznie surowca jakim jest kreda jeziorna. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż szybkość działania wapna zależy od struktury i zwięzłości jego cząsteczek (a im młodsze geologicznie źródło surowca tym szybszy efekt).

Dodatkową zaletą tego surowca jest zawartość ok 7% kwasów humusowych, a to z kolei pierwszy krok do budowania masy próchnicznej w glebie.

Jednak aby cokolwiek w tym kierunku zaczęło się dziać niezbędny jest ostatni czynnik – życie biologiczne w tym prawidłowo funkcjonujące bakterie glebowe.

Produkt BioCalc Humi + łączy wszystkie opisane czynniki w jedną całość. Badania pokazują uzyskany w ten sposób efekt synergii, czyli wzajemnego wspierania się wszystkich czynników znacząco podnosząc efektywność produktu w porównaniu z uzupełnianiem każdego składnika z osobna.

Kilka przykładów jak działa połączenie kredy, kwasów humusowych oraz konsorcjum bakteryjnego:

Na wykresie możemy zauważyć, że pierwszym efektem wykorzystania bakterii w nawożeniu jest znacząca poprawa skuteczności odkwaszania gleby (bazą pomiarów jest kwaśny torf o pH 4). W tabeli nr1 możemy zauważyć, że połączenie kredy, kwasów humusowych oraz konsorcjum bakteryjnego wyraźnie zwiększa aktywność biologiczną gleby (mierzona aktywnością kluczowych enzymów). Taka forma zastosowanego wapna w czasie nawożenia równiez wyraźnie wspiera rozwój systemu korzeniowego – tabela nr 2. (badanie systemu korzeniowego ogórka).

Aby zatrzymać proces jałowienia gleby w pierwszej kolejności musimy unikać błędów agrotechnicznych, które w bardzo szybkim tempie pogłębiają ten problem. Na przykład sprzedaż resztek pożniwnych, jesienna orka pod uprawy jare (bez okrywy osłonowej w postaci poplonu), monokultura itp.

Oczywiście aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie żywego organizmu jakim powinna być gleba potrzeba przede wszystkim wprowadzenia znaczenie większej ilości materii organicznej, choćby z mieszanek poplonowych, oborników, pofermentów etc. Niewątpliwie regularne stosowanie nawozu granulownego na bazie kredy jeziornej BioCalc Humi+ z konsorcjum BactoRol jest pierwszym krokiem w dobrą stronę aby zwiększyć potencjał plonotwórczy upraw.

Udanego wapniowania!
Chcesz wiedzieć więcej? 
Zadzwoń do nas i skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów. 
tel.: 693 090 731

Polecamy Ci również artykuły:
AminoCalc14 w uprawie truskawek cz1.
Nawóz dolistny AminoCALC14 w sadach cz.1 
Nawóz dolistny AminoCALC14 w sadach cz.2