fbpx

Kontenerowe biogazownie w Polsce.

Stawiamy kolejny krok i wprowadzamy do Polski innowacyjne, proste rozwiązania. Kontenerowe biogazownie. Szybki start, prosta obsługa, wysoka wydajność.

Rozpoczynamy współpracę z firmą Demeca, która jest fińskim ekspertem rolnym, a ich misją jest poprawa rentowności i dobrostanu gospodarstw oraz warunków życia ludzi i środowiska.

Biogazownia to zakład produkujący biogaz z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, odpadów organicznych (na przykład z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub osadu biologicznego ze ścieków.

Wyróżnia się trzy rodzaje biogazowni, w zależności od rodzaju wykorzystywanej materii organicznej:

  • biogazownia na składowisku odpadów
  • biogazownia przy oczyszczalni ścieków
  • biogazownia rolnicza.